ความร่วมมือของคุณ

เปลี่ยนชีวิตเด็กๆ ได้

เงินทุกบาท ทุกสตางค์ของคุณ จะส่งตรงถึงเด็ก 100%

กสศ. ไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าดำเนินการ รวมไปถึง ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะส่งตรงถึงเด็กจริง

แคมเปญ

เงินทุกบาท ทุกสตางค์ของคุณ จะส่งตรงถึงเด็ก 100%

ชวนกันมาช็อปกับ 12 ร้านค้างานคราฟต์ดีไซน์ทันสมัย จากฝีมือน้องๆนักเรียนทุนเสมอภาค และเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ

 • รร. เพียงหลวง จ.เชียงราย และ รร. นานาชาติ โซรส์เบอรี่ กรุงเทพฯ

 • รร. ชุมชนดอยช้าง จ.เชียงราย และ รร. นานาชาติ โซรส์เบอรี่ กรุงเทพฯ

 • รร. บ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่ และ รร. นานาชาติเด่นหล้า นนทบุรี

 • รร. บ้านแม่โต๋ จ.เชียงใหม่ และ รร. นานาชาติเด่นหล้า นนทบุรี

 • รร. บ้านทับเบิกร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์ และ รร. นานาชาติโชรส์เบอรี่ กรุงเทพฯ

 • รร. ศรีโพนทองวิทยา จ.นครพนม และ รร. นานาชาติบางกอกเพรพ กรุงเทพฯ

 • รร. บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 จ.มุกดาหาร และ รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 • รร. บ้านแกใหญ่ จ.สุรินทร์ และ รร. นานาชาติเซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ

 • รร. บ้านตะเคียนกูยวิทยา จ.สุรินทร์ และ รร. นานาชาติเซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ

 • รร. บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 จ.นครราชสีมา และ รร. นานาชาติรักบี้ จ.ชลบุรี

 • รร. วัดหุบกระทิง จ.ราชบุรี และ รร. สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพฯ

 • รร. บ้านหนองธง จ.พัทลุง และ รร. สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพฯ

 • โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 • โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อ.สองแคว จ.น่าน

 • โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน

 • โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน อ.เทิง จ.เชียงราย

 • โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า อ.ปง จ.พะเยา

 • โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 • โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

 • โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

 • โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 • โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง อ.เมือง จ.กระบี่

กสศ. พบเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. บริจาคกับ กสศ. จะได้รับเอกสารในการลดหย่อนภาษีอย่างไร

วิธีการรับหลักฐานการบริจาคแบ่งตามช่องทางการบริจาค 3 ช่องทางดังนี้

1.1

บริจาคเงิน ผ่านเว็บไซต์ กสศ.

grityouthservices.com

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต VISA, Master Card

การลดหย่อนภาษี

ได้รับใบเสร็จผ่าน Email ทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์

สามารถนำใบเสร็จยื่นสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษีได้เลย

บริจาคผ่าน QR Code

การลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ

ไม่จำเป็นต้องนำส่งหลักฐานบริจาคเพราะธนาคารจะส่งข้อมูลผ่าน
ระบบ E-Donation เข้าสรรพากรโดยตรง
สามารถตรวจสอบข้อมูลหลังทำการบริจาคแล้ว 2 วัน ได้ที่ www.rd.go.th

โอนเงิน

การลดหย่อนภาษี

ได้รับใบเสร็จผ่าน Email ภายใน 3 วันทำการ

สามารถนำใบเสร็จยื่นสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษีได้เลย

1.2

บริจาคเงิน ผ่านเว็บไซต์ ปันบุญ

www.tmbfoundation.grityouthservices.com/th/Punboon

ชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต VISA, Master Card

การลดหย่อนภาษี

ได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

ในกรณีที่ระบุที่อยู่ในเว็บไซต์ปันบุญ

บริจาคผ่าน QR Code

การลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ

ไม่จำเป็นต้องนำส่งหลักฐานบริจาคเพราะธนาคารจะส่งข้อมูลผ่าน
ระบบ E-Donation เข้าสรรพากรโดยตรง
สามารถตรวจสอบข้อมูลหลังทำการบริจาคแล้ว 2 วัน ได้ที่ www.rd.go.th

1.3

ผ่านการ โอนเข้าบัญชี กสศ.

เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

2. บริจาคกับ กสศ. ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้จริงหรือไม่

การบริจาคเงินให้ กสศ. สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ตามประกาศประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๒)

3. สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ในปีใด

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในปี พ.ศ. ที่ท่านทำการบริจาค

4. ยอดบริจาคขั้นต่ำในการขอใบเสร็จรับเงิน

ไม่จำกัดจำนวนเงินบริจาคขั้นต่ำในการขอรับใบเสร็จ

5. บริจาคเงินกับ กสศ. จะนำไปลดหย่อนภาษีให้ท่านอื่น สามารถทำได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ เพราะผู้ยื่นต้องมีชื่อในใบเสร็จรับเงินตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น

6. ใบเสร็จรับเงินจะลงวันที่ใด

ใบเสร็จรับเงินจะลงวันที่ตามวันที่ยอดเงินเข้าบัญชี กสศ.

7. ยังไม่ได้ใบเสร็จรับเงินบริจาค

สามารถตรวจสอบจากอีเมลที่ระบุไว้ตอนทำการบริจาค** (ตรวจสอบในถังขยะ หรือ Junk mail) หากยังไม่พบ สามารถส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้ที่อีเมล [email protected]

**ระยะเวลาในการรอรับใบเสร็จมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ท่านทำการบริจาค

8. ลดหย่อนภาษี 2 เท่าคำนวณอย่างไร

ท่านสามารถลดหย่อนคูณ 2 จากยอดที่ท่านบริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น

ความร่วมมือของคุณ
เปลี่ยนชีวิตเด็กๆได้
*ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
ความร่วมมือของคุณ
เปลี่ยนชีวิตเด็กๆได้
*ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า